Bontbekplevier

Common Ringed Plover / Charadrius hiaticula / Bûnte wilster

Komt vooal voor in

Bos, kleigrond

Leefgebieden

Houtwallen, klei, oever, bos

Populatie

‹ 1500

  • Hoe gaat het met de bontbekplevier?
  • Hoe kan ik helpen?
  • Wat wordt er al gedaan?